Koiran omistaja ja perhe sitoutuu koulutusprosessiin ja on valmis noudattamaan kouluttajan kanssa yhdessä laadittuja koulutusohjeita. Tällä tavalla pystytään seuraamaan koiran edistymistä ja menetelmien toimivuutta.

Koulutussuunnitelma sovitaan ensimmäisellä tapaamiskerralla. Sisältöä voidaan muuttaa koiran edun mukaisesti prosessin edetessä. Asiakas saa kaikissa koulutuspaketeissa kirjalliset harjoittelumateriaalit itselleen sähköisessä muodossa.

Jos asiakas keskeyttää koulutuksen kesken koulutusprosessin, on hän velvollinen suorittamaan silti koko koulutuspaketin hinnan (poikkeuksena kuolema- tai sairastapaukset joista vaaditaan lääkärin/ eläinlääkärin lausunto mahdollisen maksun palauttamista varten).

Muut syyt eivät ole peruste maksun palauttamiselle.

Koulutuksen aikana asiakkaan koira on asiakkaan vastuulla.

Matkakuluja ei veloiteta koulutuksen tapahtuessa 15km:n säteellä yrityksen kotiosoitteesta.

Koulutuspaketin ostamalla asiakas hyväksyy ehdot.