Neuropsykiatrinen valmennus on tavoitteellista yksilö- tai perhevalmennusta heille joilla on jokin neuropsykiatrinen diagnoosi (esim. Asperger, adhd, tourette, autismin kirjo) – tai joilla on muutoin haasteita esimerkiksi arjenhallinnassa, sosiaalisissa taidoissa tai toiminnanohjauksessa.

Valmennus on ratkaisukeskeistä ja tavoitteisiin tähtäävää. Valmennus tapahtuu siinä ympäristössä jossa haasteita on. Ympäristön tuki on ensiarvoisen tärkeää.

Tavoitteet määritellään asiakkaan resurssien mukaan konkreettisiksi tavoitteiksi joita seurataan prosessin edetessä. Valmennuskäynnit toteutetaan asiakkaan toimintaympäristössä.

Valmennuksessa on tällä hetkellä mahdollista käyttää mm. luontoavusteisia ja luovia menetelmiä perinteisten valmennuskeinojen lisäksi, asiakkaan intressien ja edun mukaisesti.

Luontoavusteisen työskentelyn hyödyt

Tutkimuksissa on todettu, että:

luonnossa oleskelu rauhoittaa sydämen sykettä ja laskee verenpainetta

aivojen sähkökäyrissä ja verisuoniston toiminnassa tapahtuu suotuisia vaikutuksia luonnossa oleskelun aikana

luonnossa oleskelu vahvistaa myös stressinsietokykyä

autonomisen hermoston tasapaino palautuu

Mitä valmennus käytännössä on?

Valmennukseen voi hakeutua jos jokin seuraavista osa-alueista tuntuu tutulta:

koulunkäyntiin liittyvä motivaation puute,

iltarutiinien puute,

uniongelmat/ vuorokausirytmiin liittyvät haasteet,

ravintoon liittyvät ongelmat,

haasteet ihmissuhteissa: kotona ja/tai kavereiden kanssa,

parisuhteeseen/ seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset,

tunteidenhallintaan liittyvät haasteet.

Valmennuksen pituus ja käyntien määrä suunnitellaan yhdessä asiakkaan tavoitteiden mukaisesti. Tavallisimmat valmennusjaksot ovat pituudeltaan noin 10 kertaa, mutta myös lyhyitä 3-5 kerran jaksoja voidaan järjestää rajatuissa haasteissa. Myös näitä pidemmät prosessit ovat mahdollisia.

Toiminta on yksityisistä sosiaalipalveluista säädetyn lain (922/2011) 11§ mukaista toimintaa.