Tsemppi tarjoaa ryhmävalmennusta esimerkiksi yrityksille. Asiakkaita voivat olla esimerkiksi erityisryhmät, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat tai vanhukset. Toiminta on yksityisistä sosiaalipalveluista säädetyn lain (922/2011) 11§ mukaista toimintaa.

Ryhmätoiminnalla voidaan auttaa asiakasta löytämään omia voimavaroja ja näkemään asioita monista eri näkökulmista. Ryhmäytymisprosessi lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta joka lisää yksilön hyvinvointia ja osallisuuden tunnetta. Toiminnallisuus ja erilaiset luovat menetelmät tuovat vaihtelua tapaamisten sisältöön.

SEURAAVAN RYHMÄN ALOITUS AIKAISINTAAN VIIKOLLA 15! (11.4.2022 eteenpäin)

Hymyä elämään -voimavararyhmä

Voimavararyhmässä vahvistetaan asiakkaiden voimavaroja ja hyviä ominaisuuksia sekä etsitään motivaatiota tavoitteiden saavuttamiseen.

Keskiössä asiakkaan voimaantuminen ja tunne oman elämänhallinnasta. Tämä ryhmä sopii kaikille, sillä se vahvistaa yksilön itsetuntoa joka vaikuttaa moneen asiaan positiivisesti arkipäivässä.

Ryhmän harjoitukset tehdään luovia menetelmiä käyttäen sekä mahdollisuuksien mukaan myös luontoavusteisesti. Myös tilaajan toiveet ja tarpeet huomioidaan.

Tatsia tunteisiin -tunnetaitoryhmä

Tunnetyöskentely-ryhmässä harjoitellaan erilaisten tunteiden tunnistamista, nimeämistä ja näyttämistä.

Työskentelyä toteutetaan erilaisin harjoittein vahvalla reflektiivisellä otteella: jos toimin näin, miten se vaikuttaa, miten muut toimintatavat vaikuttavat, miten ihmiset ympärilläni reagoivat mihinkin, miksi, ja entä jos teen toisin?

Tämä ryhmä sopii esimerkiksi ADHD- lapsille ja nuorille, joille impulssien hallinta on haastavaa tai tunnetaitoryhmäksi varhaiskasvatukseen.

Harjoitteet ovat toiminnallisia ja vaihtelevia, Mahdollisuuksien mukaan käytetään myös luontoavusteisuutta.

Referenssit

“Hanna kävi yhteisössä ohjaamassa asiakkaille 10x neuropsykiatrista valmennusta eläin- ja luontoavusteisesti. Kostamokodin asiakkaat ja henkilökunta antoivat valmennuksesta kiitettävää palautetta.” (Kostamokoti, 2018)

Ryhmät pääset ostamaan täältä

Myös ryhmien räätälöiminen on mahdollista, ota yhteyttä.

Myös tyhy-päivät!

Onko työpaikallanne tulossa työkykyä ylläpitävä, henkilöstöä hemmotteleva päivä? Haluaisitko tarjota jotain erilaista ja mieleenpainuvaa?

Miltä kuulostaisi eläinavusteinen yhteisötaide, tai metsäkylpy informatiivisen stressinhallintaluennon päätteeksi?

Ota yhteyttä niin suunnitellaan yhdessä juuri teidän työpaikalle sopiva hyvinvointipäivä!