Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Alempaa löydät myös tietoa evästeistä, sekä sosiaalihuoltopalvelujen rekisteriselosteen.

Rekisterin nimi

Tsemppi asiakastietorekisteri

Rekisterinpitäjä

Tsemppi koulutus – ja coachingpalvelut, Y‑tunnus: 2299888-7

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Hanna Kauhanen, yrittäjä

1. Tietosuojaseloste: Yleistä

Tsemppi -palvelut on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä.

Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Tsempin palveluita.

Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havainnoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.

Käytämme tietoja:

• Helppokäyttöisen ja turvallisen palvelun tuottamiseen
• Hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen ja asiakassuhteen hoitamiseen
• Palvelusuositusten ja markkinoinnin parantamiseen
• Asiakaspalvelun, kurssien valikoiman ja verkkokaupan kehittämiseen

2. Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Tsemppi koulutus- ja coachingpalvelut
Kokkomäentie 10 B 6
80140 Joensuu
y-tunnus: 2299888-7

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla: tsemppipalvelut@gmail.com

Tietoturvavastaava yrityksessä on Hanna Kauhanen.

3. Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?

Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot:

o Tunnistamistiedot, kuten nimi ja yhteystiedot
o Muut käyttäjän itsensä antamat tiedot
o Oman koiran/koirien tiedot (nimi, rotu, syntymäaika)
o Google- tai Facebook-kirjautumiseen käytetty sähköpostiosoite ja varmenne

Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot:

o Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hinta- ja maksutiedot
o Varatut ja käydyt kurssit ja koulutukset
o Verkkokaupassa tehdyt toiminnot
o Kurssipalautteet
o Ilmoittautumisjärjestelmän käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot

Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse. Kaikki verkossa tapahtuvat maksutoiminnot menevät maksupalvelun tarjoajan (Paytrail) kautta, eikä Tsemppi kerää tai säilytä luotto- ja pankkikortti- tai muita maksutapahtumien tietoja.

Sosiaalialan palveluita tuotettaessa kerätään tarvittavat yhteystiedot siltä osin kuin se on palvelun tuottamisen kannalta tarpeellista. Palveluun liittyen tietojen lähde voi olla asiakkaan lisäksi myös esimerkiksi edunvalvoja (alaikäsen asiat).

4. Mihin henkilötietojani käytetään?

• Asiakkuuden ylläpitämiseen ja asiakaskokemuksen parantamiseen
• Verkkokaupan tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
• Tsempin toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
• Koulutusten järjestämiseen
• Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin
• Henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
• Väärinkäytösten estämiseen

  • Sosiaalihuollon avopalveluja tuotettaessa raportoidaan tavoitteet sekä asiakaskäynnit tavoitteiden täyttymisen seuraamiseksi.

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Tsempin väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

5. Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

Tietoja ei säilytetä fyysisinä kappaleina poislukien kirjanpito. Kaikissa asiakasasioissa yritystä sitoo salassapitovelvollisuus. Sosiaalipalvelujen tuottamiseen liittyvät aineistot säilytetään lukitussa tilassa lukitussa kaapissa.

6. Kuka käsittelee henkilötietojani?

Asiakastietoihin on pääsy vain Tsempillä ja kirjanpitäjällä tarvittavin osin.

7. Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

• Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
• Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen
• Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme
• Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi

  • Sosiaalipalvelujen osalta asiakirjojen käsittely ja säilytys on määrätty laissa

8. Millaisia oikeuksia minulla on?

Asiakkaana sinulla on oikeus:

• Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
• Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
• Mahdollisuus muuttaa ja lisätä koiran tietoja
• Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi, milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi todentaa henkilöllisyytesi. Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus.

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

9. Miten voin vaikuttaa tietojeni käyttöön?

Tsemppi on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen mahdollisuuksia vaikuttaa tietojensa käsittelyyn.

Voit itse päättää sinulle kohdistetusta markkinoinnista, lisäarvopalveluista ja ottaa tai olla ottamatta vastaan erilaisia markkinointiviestejä. Kehitämme palveluamme jatkuvasti, joten toimintoja voidaan lisätä, muuttaa tai poistaa.

Asiakas voi myös koska tahansa lopettaa asiakastilinsä ja pyytää Tsemppiä poistamaan omat tietonsa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Huom! Joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa ja lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta.

10. Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi sekä markkinointia varten. Tietosi välittyvät myös luottopäätöksen yhteydessä luottoa myöntävälle taholle.

Käytämme asiakastietoja kolmansien osapuolten kanssa myös analytiikka- ja personointitarkoituksiin. Hyödynnämme ostokäyttäytymis- ja selaustietoja yhteistyökumppanien kanssa, jotta voimme paremmin tarjota sinua kiinnostavia tuotteita ja tarjouksia. Analytiikka- ja personointitarkoituksiin käytetty tieto on anonymisoitua tai pseudonymisoitua aina mahdollisuuksien mukaan. Vain me pystymme yhdistämään käytetyn pseudonymisoidun tiedon nimeesi.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

• Analytiikka- ja tilastointikumppaneille
• Tuotesuositus- ja personointikumppaneille
• Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa
• Laskuoperaattorille
• Postin lähetysjärjestelmä tilausten ja tuotteiden toimittamiseksi asiakkaalle
• Perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään

Tsemppi huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n Tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Kolmansien osapuolten tietojenkäsittelyn tason varmistuskeinoina ovat Euroopan komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet, konsernia sitovat tietosuojasäännökset (BCR-järjestely), EU-US Privacy Shield -sopimus tai muu tietosuoja-asetuksen mukainen hyväksytty tapa.

Asiakas voi rajata tietojen luovuttamista markkinointi- ja analytiikkatarkoituksiin.

11. Käytetäänkö kaupan sivuilla evästeitä ja mitä ne ovat?

Tsemppi käyttää evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa (“local storage”). Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen. Käytämme näitä tekniikoita toimintojen toteuttamiseen, personointiin sekä analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen.

Toiminnallisia evästeitä käytetään mm. asiakkaan tunnistamiseen, kirjautumisen ylläpitämiseen ja ostoskorin toimintoihin. Näihin toimintoihin evästeiden ja paikallisen varaston käyttö ja niiden käytön hyväksyminen on pakollista. Palvelimen asettamat toiminnalliset evästeet ja paikallisen varaston muuttujat säilyvät selaimessa 15min-24kk, ellei niitä erikseen poisteta selaimen asetuksista. Sivustolla käynti asettaa evästeet ja paikallisen varaston muuttujat uudelleen selaimen sen salliessa.

Analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen käytetty tieto on anonymisoitua aina kun se on mahdollista. Muutoin käsittelemme tietoja henkilökohtaisina niiltä osin kuin tunniste sisältää asiakkaan kohdentavia tietoja, kuten IP-osoitteen. Myös tunnisteet, jotka on yhdistetty asiakkaaseen jollakin tapaa, käsitellään henkilökohtaisena tietona. Analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen käytettyjen tunnisteiden voimassaoloaika on 30s-24kk.

Hyödynnämme Google Analyticsia mm. sivustomme käyttöön, suosittuihin tuotteisiin ja myyntiin liittyvässä analytiikassa. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua. Lue lisää Google Analyticsin tietojen käsittelystä.

Muut analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen käyttämämme tekniikat, kuten kuvapistetunnisteet auttavat meitä ymmärtämään paremmin asiakkaidemme käyttäytymistä ja kertovat meille mitkä tuotteet asiakkaitamme kiinnostavat ja mitkä toiminnot ja palvelut ovat asiakkaillemme hyödyllisimpiä. Analytiikka- ja markkinointikumppaniemme käyttämistä tunnisteista voi kieltäytyä ottamalla käyttöön selaimen Do Not Track -toiminnon ja asettamalla selain hylkäämään kolmannen osapuolen evästeet.

12. Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

13. Mihin voin ottaa yhteyttä?

Voit ottaa yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä sähköpostilla Hanna Kauhaseen tsemppipalvelut@gmail.com

14. Uutiskirjeen rekisteriseloste: Tietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Mikäli olet antanut suostumuksesi uutiskirjeen lähettämiseen uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä, lähetämme sinulle säännöllisesti uutiskirjeen, joka sisältää tietoa rekisterinpitäjään liittyvistä uutisista, tapahtumista, koulutuksista sekä muista palveluista. Sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn ja samalla sähköisen uutiskirjeen lähettämiseen ilmoittamalla asiasta sähköpostitse tässä tietosuojaselosteessa mainitulle yhteyshenkilölle. Voit myös perua uutiskirjeen suoraan uutiskirjeen alareunasta.

15. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää asiakkaasta seuraavia tietoja: Asiakkaan nimi, sähköpostiosoite, uutiskirjeen tilauksen tila, uutiskirjeen listalle liittymistapa, MailChimpin antama Contact Rating, uutiskirjeen tilauspäivä sekä erillinen viimeisin päivämäärä, jolloin tietoihin on tehty muutoksia.

16. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin sisältö muodostuu henkilöiden itsensä ilmoittautumisesta rekisteriin ja rekisterinpitäjälle toimitetuista tiedoista.

17. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja vastaanottajat

Rekisteritietoja ei luovuteta muille tahoille.

18. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja käsitellään MailChimp-palvelussa. MailChimp toimii henkilötietojen käsittelijänä rekisterinpitäjän kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti. MailChimp vastaa osaltaan tietosuojalainsäädännön noudattamisesta. Henkilötietoja voidaan käsittelijän toimesta käsitellä myös EU- ja ETA-alueen ulkopuolella, mutta käsittelijä on sitoutunut käsittelytoimissaan noudattamaan EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisia velvoitteita tietojen siirroissa.

19. Henkilötietojen säilytysaika ja tietojen poistaminen

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan, kun niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta.

20. Rekisterin suojauksen periaatteet

Yritys suojaa uutiskirjelistatilille pääsyn asianmukaisin toimenpitein. Sähköisesti ja mahdollisesti fyysisinä kopioina tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti ja tietoihin on pääsy vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, joiden työnkuvaan kyseisten henkilötietojen käsittely kuuluu. MailChimp huolehtii osaltaan, että rekistereihin ei ole ulkopuolisilla pääsyä ja noudattaa omalta osaltaan salassapitovelvoitteita tietojen käsittelyssä.

21. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Tarkastaminen tapahtuu lähettämällä rekisterissä olevasta sähköpostiosoitteesta tarkastuspyyntö rekisterin ylläpitäjän yhteyshenkilölle. Pyynnön esittäjän henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen antamista.

22. Oikeus tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen

Jokaisella on oikeus vaatia korjaamaan virheellinen henkilötieto. Korjaaminen tapahtuu lähettämällä pyyntö rekisterin ylläpitäjän yhteyshenkilölle. Virheellinen korjattavaksi vaadittava tieto tulee yksilöidä riittävällä tavalla korjaamisen mahdollistamiseksi. Rekisteröity voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä käyttämällä jokaisessa viestissä olevaa Peruutus/Unsubscribe-toimintoa, tai lähettämällä poistopyyntö sähköpostilla rekisterin ylläpitäjän yhteyshenkilölle. Pyynnön esittäjän henkilöllisyys varmistetaan tarvittaessa ennen toimenpiteiden suorittamista.

23. Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukaisesti. Käsittelyn rajoittamista koskeva pyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö sähköpostitse rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle ja perustelemalla rajoituspyyntö. Mikäli käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa ilmoittamalla siitä sähköpostitse rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Joissain tapauksissa rekisteröidyllä voi olla oikeus henkilötietojen siirtoon. Tämä tarkoittaa, että rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa yleisesti käytetyssä ja koneluettavassa muodossa ja rekisteröity voi pyytää, että tieto siirretään toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on teknisesti mahdollista.

24. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevia henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä. Rekisterissä olevia tietoja ei käytetä muihin kuin em. tarkoituksiin.

25. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Voit ottaa yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä sähköpostilla Hanna Kauhaseen tsemppipalvelut@gmail.com

EVÄSTEKÄYTÄNTÖ

Käyttöönotto: 10.01.2022
Viimeksi päivitetty: 10.01.2022

Mitä evästeet ovat?

Tämä evästekäytäntö kertoo, mitä evästeet ovat ja miten käytämme niitä, evästetyypit, joita käytämme, tiedot, joita keräämme, miten tietoa käsittelemme sekä kuinka hallinnoida evästeasetuksia.

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita käytetään pienten tietomäärien varastoimiseen. Niitä varastoidaan laitteeseesi, kun verkkosivumme on auki selaimellasi. Evästeet auttavat meitä tekemään verkkosivuistamme toimivat ja turvalliset, tarjoavat paremman käyttökokemuksen ja ymmärryksen siitä, miten verkkosivut toimivat sekä analysoivat toimivuutta ja sitä, mikä tarvitsee parannusta.

Miten käytämme evästeitä?

Kuten suurin osa verkkopalveluista, meidän verkkosivumme käyttävät ensimmäisen osapuolen sekä kolmannen osapuolen evästeitä erilaisiin tarkoituksiin. Ensimmäisen osapuolen evästeet ovat enimmäkseen tärkeitä verkkosivujen toimivuuden kannalta, eivätkä ne kerää mitään dataa, josta käyttäjän voisi tunnistaa.

Kolmannen osapuolen evästeitä käytetään, jotta ymmärretään, miten verkkosivut toimivat, miten käyttäjä on vuorovaikutuksessa sivumme kanssa, pitääkseen palvelimet turvassa, tarjotakseen käyttäjälle ajankohtaista mainontaa ja paremman käyttökokemuksen sekä auttaakseen käyttäjää tulevien verkkosivukäyntien kanssa.

SOSIAALIAPALVELUJEN REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

  1. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

2 Rekisterinpitäjä

Nimi: Tsemppi koulutus- ja coachingpalvelut, y-tunnus 2299888-7
Verkkosivut: www.tsemppipalvelut.fi
Osoite: Kokkomäentie 10 B 6, 80140 Joensuu
Puh. 050 350 49 70
Sähköposti: tsemppipalvelut@Tsemppi

2.1. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Hanna Kauhanen, tietosuojavastaava yrityksessä, yrittäjä itse
Osoite: Kokkomäentie 10 B 6, 80140 Joensuu
Puh. 050 350 49 70
Sähköposti: hannariikkakauhanen@gmail.com

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisterin tarkoituksena on kerätä asiakkaista asiakassuhteiden ylläpitämistä ja hoitamista varten tarpeelliset tiedot . Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa. Yrityksellä on käytössä asiakasvirran seuraamiseksi Google Analytics (yrityksen kotisivut).

Tarvittaessa yhteystietoja voidaan luovuttaa viranomaistaholle asiakkaan suostumuksesta, esimerkiksi kunnan sosiaalitoimelle, jos se on tilanteen vaatimaa ja/ tai asiakkaan edun mukaista.

  1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään asiakkaiden yhteystiedot siltä osin kuin niiden tallettaminen on tarpeellista asiakassuhteen hoitamiseksi (nimi, osoite, puhelin, sähköposti).

Sosiaalihuollon avopalveluja tuotettaessa raportoidaan tavoitteet sekä asiakaskäynnit tavoitteiden täyttymisen seuraamiseksi. Yrityksellä on käytössä manuaalinen rekisteri raportointiin joka säilytetään lukitussa kaapissa.

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään, tai tämän edunvalvojalta (esim. alaikäinen asiakas).

2. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

3. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukitussa kaapissa yrittäjän kotona. Pääsy kaappiin on vain tietosuojavastaavalla.

Sähköiseen yhteydenpitoon tarkoitettu yrityksen sähköposti on SSL-suojattu.

4. Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä asiakkaalla on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.


5. Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.