Yo-tutkinto 

Sosionomi AMK: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 2004-2007

Eläin- ja ongelmakoirakouluttaja: Suomen Eläinkoulutuskeskus 2008-2009

Ratkaisukeskeinen eläinavusteinen neuropsykiatrinen valmentaja: Nyt Ratkes, Kouvolan tukitiimi, 2018

Hyvinvointi- ja elämäntapavalmentaja, työyhteisövalmentaja/ business-coach: Life Coach Academy (yksilövalmennuksen opinnot) 

Riveria, EAT: Puhevammaisten tulkki, 08/2023 – 06/2025

Muita koulutuksia: 

Ursus Intensiivi-valmennus: stressinhallinta, Harri Gustafsberg

NLP:n perusteet verkkokurssi, Sami Minkkinen

Ravitsemustila kuntoon 2.0, BioHakkerit, verkkokurssi

Terveyden tukipilarit, Paula Heinonen, verkkokurssi

Ravitsemus ja liikunta terveyden edistäjinä, JAMK avoin ammattikorkeakoulu, verkko-opinnot

Personal trainer-opintojen perusteet: fysiologia ja anatomia, FAF, verkkokurssi

Neuropsykiatrisiin haasteisiin liittyvät täydennyskoulutukset :

Perustietoa autismista / Valteri

Haastavasti käyttäytyvät neuropsykiatrisesti oireilevat lapset ja nuoret – miten käytökseen voidaan vaikuttaa

Kehitysvammapsykiatria/ Riverian kesäyliopisto

Osallisuuden vahvistaminen kehitysvammatyössä

Selkokieli ja vuorovaikutus

Autistinen aikuinen asiakas ja kuntoutuksen suunnittelu

Avekki- perusteet (väkivallan ehkäisy ja hallittu kiinnipito)

Perustietoa neuropsykiatrisista oireyhtymistä ja autistisesta ajattelusta

Aivojen toiminta neuropsykiatrisessa oireyhtymässä

Perustietoa autismikuntoutuksesta

Musiikkiliikunta ja laululeikit osana erityisryhmien liikuntaa

Lastensuojelun tukihenkilökoulutus

Yrittäjyyskurssi, Muuraja Oy

Ensiapukurssi, Suomen Punainen Risti

Hygieniapassi, Evira

Työkokemus: 

Sosiaalialalla vuodesta 2007:

päiväkodit, kehitysvamma- ja autismiyksiköt, sekä tukihenkilönä toimiminen.

Neuropsykiatrisena valmentajana työskentely sekä palkallisena että omassa yrityksessä. 

Yrittäjänä toimiminen omassa yrityksessä vuodesta 2009 alkaen, mukaanlukien esimiehenä toimiminen kahden vuoden ajan.

Lisäksi olen kirjoittanut Partis – ja Canis -lehtiin asiantuntija-artikkeleita, sekä Karjalaiseen koira-aiheista kolumnia vuonna 2019.

Muuta:

Yrittäjällä on Suomen Eläinkouluttajakillan jäsenyys, joka takaa asiakkaalle laadukkaan ja nykyaikaisiin eläinten käyttäytymistieteisiin pohjautuvan koulutuksen.

Kouluttaja Hanna Kauhanen kuuluu myös Nose Work Finland ry:n koulutustoimikuntaan.